TESTIMONY OF THE DIRECTOR OF THE TECHNICAL SECTION OF FRENCH ARMED FORCES

SLATE system earned the trust of the French Armed Forces in theaters of operation

01dB minimerar buller och vibrationer i överensstämmelse med regelverk eller planer för hållbar utveckling. 01dB riktar sig till industrier, stadsförvaltningar, samt till transport-, bygg-, vindkrafts- och fritidssektorerna.

METRAVIB har under mer än 40 års tid utvecklat en unik expertis inom ljud- och vibrationsfenomen och grundliga kunskaper om den militära sektorns behov. På så vis bidrar METRAVIB till att bättre skydda människor, permanenta anläggningar och mobila plattformar i fientliga miljöer.

MERITFÖRTECKNING RLÄS MER