DMA+ series

A brand new concept dedicated to analysis of viscoelastic properties (DMA) and to fatigue tests of advanced materials

DMA+ FAMILY IS GROWING

METRAVIB introduces its latest Dynamic Mechanical Analysis instrument

DMA 25, DMA50 desktop series

A high force range and outstanding flexibility

METRAVIB förser industrier och laboratorier med instrument för bestämning av materials mekaniska egenskaper med hjälp av dynamisk mekanisk analys (DMA). En stark innovationsförmåga och en erkänd kompetens inom strukturberäkning och mätning av materials vibrationella och fysiska egenskaper har möjliggjort för METRAVIB att utveckla ett unikt utbud av dynamiska mekaniska analysatorer.

Dessa högst mångsidiga instrument mäter ett materials mekaniska och framförallt viskoelastiska egenskaper med mycket hög precision. METRAVIB:s dynamiska mekaniska analysatorer mäter även hur dessa egenskaper varierar med temperatur, excitationsfrekvens och formförändringar.

MERITFÖRTECKNING RLÄS MER