JURIDISK INFORMATION

Du befinner dig nu på webbplatsen, www.acoemgroup.com som ägs av:

01dB-Metravib
200 chemin des Ormeaux
69578 LIMONEST
FRANCE

Kontakt

Tel. : +33(0)4 72 52 48 00

Publikationschef

Willy Fontugne

01dB-Metravib är ett förenklat aktiebolag (SAS) med registrerat aktiekapital på €7 331 298 under Lyon RCS nummer 409.869.708 - APE 7120B - VAT: FR 82 409 869 708

WEBBPLATSEN HOSTAS AV

ALYON RC2
6 rue des capucins
69001 LYON
Tél : +33 (0)4 78 39 33 52

Personliga Data

CNIL-registreringsnr. 1572788

All personlig information som frivilligt anges av Internetanvändare och som erhålls från denna webbplats ska förbli konfidentiell och får inte överlåtas eller göras tillgänglig för tredje part. I överensstämmelse med fransk lagstiftning från 6:e januari 1978 avseende databehandling, datafiler och individuella friheter har du rätt att komma åt, korrigera och radera alla personliga data lagrade om dig.

Om du önskar att utöva denna rättighet, kontakta oss på: communication@acoemgroup.com.

IMMATERIALRÄTTIGHETRÄTTIGHETER

Webbplatsen www.acoemgroup.com och dess innehåll skyddas av upphovs- och immaterialrättslig lagstiftning. I överensstämmelse med bestämmelserna i fransk immaterialrätt ger 01dB-Metravib kunden endast rätt att använda deras webbplats för personligt bruk. Det är inte tillåtet att i någon form helt eller delvis återge denna webbplats eller dess innehåll (fotografier, text, logotyper, förkortningar, varumärken, diagram, etc.). Det är även förbjudet att skapa eller använda hypertextlänkar till en eller flera sidor på denna webbplats.

WEBBPLATSINNEHÅLL

Informationen på denna webbplats uppdateras regelbundet. Emellertid kan inte 01dB-Metravib garantera att informationen är korrekt och uppdaterad vid någon given tidpunkt. 01dB-Metravib kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada till följd av åtkomst eller användning av denna webbplats.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Alla länkar till andra webbplatser upprättas i överenskommelse med webbplatserna i fråga baserat på vår kunskap om dessa webbplatser. 01dB-Metravib kan inte hållas ansvarig för innehållet på dessa webbplatser eller Internetanvändares användning av dem.

Cookies

ACOEMs webbplats använder cookies. Dessa filer lagras på din dator och hjälper oss att underlätta åtkomsten av tjänsterna vi erbjuder. Webbplatsens cookies innehåller inte några data som kan användas för att identifiera dig personligen och är avsedda att användas uteslutande av ACOEM. Du kan förhindra att dessa cookies lagras på din dator genom att konfigurera dina datorinställningar enligt beskrivning på webbplatsen, www.cnil.fr.